Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance được chấp thuận hoạt động hợp pháp tại Kazakhstan

Sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance đã được chấp thuận để cung cấp các dịch vụ hợp pháp tại Kazakhstan.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Aug 15 2022
Updated Dec 01 2023
Amber media