Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance hợp tác tổ chức sự kiện âm nhạc tại Việt Nam 

Ngày 2/8, Binance Việt Nam đã thông báo trở thành nhà tài chính thức cho sự kiện âm nhạc tại Đà Nẵng vào ngày 13 đến 14 tháng 8.
Amber avatar
immihu.web3
3 min read
Published Aug 02 2022
Updated Dec 01 2023
Amber media