Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Binance Labs tiếp tục đầu tư vào dự án mới StakeStone

Binance Labs đã đầu tư một khoản tiền bí mật vào StakeStone, một công ty startup về hạ tầng thanh khoản hỗ trợ restaking.
Avatar
Ly Mai
Published Mar 25 2024
Updated Mar 26 2024
2 min read
binance đầu tư vào stakestone

Hôm nay, 25/03, Binance Labs đã công bố khoản đầu tư bí mật vào StakeStone, một công ty startup về hạ tầng thanh khoản hỗ trợ restaking.

StakeStone là mạng lưới phân phố thanh khoản omnichain có khả năng tổng hợp lợi nhuận từ nhiều nguồn, bao gồm Ethereum staking, restaking, tài sản trong thế giới thực (RWA), trí tuệ nhân tạo, và DePIN.
Charles K, đồng sáng lập của StakeStone chia sẻ.

Người dùng stake Ether qua mạng lưới để nhận được STONE ETH, một token yield-bearing ETH (token sinh lời), có thể được sử dụng để nhận phần thưởng bổ sung. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng đang mở rộng hỗ trợ stake nhiều loại tài sản khác như Bitcoin để nhận STONE BTC.

stakestone website
Website của StakeStone. Nguồn: Publish0x

Trong những tháng gần đây, Binance Labs đã tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực restaking. Năm nay, quỹ đã đầu tư vào giao thức staking Bitcoin Babylon, Ethereum Renzo, và Puffer Finance.

advertising

Ngoài ra, vào đầu tháng 3/2024, Binance Labs đã đầu tư vào 7 công ty khởi nghiệp, bao gồm Ethena Labs, dự án xây dựng sản phẩm DEX phái sinh trên zkSync, Derivio.

Binance Labs, quỹ đầu tư mạo hiểm của Binance, đã lặng lẽ tách khỏi sàn giao dịch này vào đầu năm nay. Hợp đồng với các nhân viên của Binance Labs hiện đang được tách biệt với nhân viên của sàn giao dịch, cũng như thay đổi một số hoạt động và cấu trúc của dự án BNB Chain do Binance hỗ trợ.

Năm ngoái, Binance Labs đã chấp nhận nguồn vốn bên ngoài đầu tiên khi nhận quỹ 500 triệu USD. Tuy nhiên, vào hè năm 2023, dự án đã bắt đầu hoàn trả số vốn chưa triển khai cho các đối tác.

quỹ đầu tư của binance labs
Quỹ đầu từ 500 triệu USD của Binance Labs. Nguồn: Binance

Đọc thêm: SEC Philippines chặn sàn giao dịch Binance

RELEVANT SERIES