Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance Labs ra mắt quỹ 500 triệu USD phổ cập áp dụng crypto & Web3

Mới đây, Binance Labs đã chính thức tung ra quỹ đầu tư 500 triệu USD rót vốn vào các dự án ở nhiều giai đoạn khác nhau, thúc đẩy áp dụng crypto và Web3.
Published May 31 2022
Updated Sep 20 2022
2 min read
Amber media

Related Posts