Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance miễn phí giao dịch cho cặp ETH/BUSD

Tối ngày 23/8, Binance công bố sẽ miễn phí giao dịch Ethereum cho cặp ETH/BUSD bắt đầu từ ngày 26/8.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Aug 23 2022
Updated Dec 01 2023
Amber media