Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance nâng phần thưởng staking ETH 2.0

Ngày 20/9, Binance thông báo trên trang web sẽ điều chỉnh lợi suất hàng năm (APR) dành cho phần thưởng BETH khi stake ETH 2.0.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Sep 20 2022
Updated Dec 05 2023
Amber media