Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance thành lập ban cố vấn toàn cầu 

Ngày 22/9, Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã tập hợp các cựu quan chức chính phủ và chuyên gia tài chính để thành lập ban cố vấn toàn cầu.  
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Sep 22 2022
Updated Dec 05 2023
Amber media