Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

'Uptober' - Bitcoin sẽ có mức biến động thấp nhất trong lịch sử?

Bitcoin đóng nến tuần (17-24/10) ở mức 19,570 USD, tăng 1.65%. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ đầu tháng 9 và là tuần thứ 2 liên tiếp Bitcoin xuất hiện nến Hammer báo hiệu đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Oct 25 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media