Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin có thể giảm mạnh về $30,000 trong 2022 nếu mô hình này xảy ra

Theo nhận định của Soloway, BTC sẽ giảm giá trong sáu tháng tới. Ông hy vọng BTC sẽ giảm xuống khoảng $30,000 hoặc thậm chí $20,000 vào năm 2022 trước khi bùng nổ trở lại.
Amber avatar
kaylin
6 min read
Published Dec 24 2021
Updated Nov 06 2023
Amber media