Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitmain bán máy đào mới bất chấp The Merge của Ethereum

Bất chấp sự kiện The Merge đang đến gần, gã khổng lồ sản xuất máy đào tiền điện tử Bitmain đã bắt đầu bán một mô hình khai thác Ethereum mới - AntMiner E9 trên trang web của mình vào ngày 7/6.
Amber avatar
quynhnguyen
4 min read
Published Jul 06 2022
Updated Dec 08 2023
Amber media