Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BitTorrent là gì? Thông tin cơ bản về BTT Token

BitTorrent là bộ giao thức cung cấp cơ sở hạ tầng cho ứng dụng bên thứ 3 khai thác tài nguyên sẵn có. Tìm hiểu về dự án này và đồng BTT Coin của dự án.
Published Mar 04 2021
Updated Jul 23 2022
3 min read
Amber media

Related Posts