Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BNB Chain hoạt động trở lại

13h30 ngày 7/10, BNB Chain đã hoạt động trở lại sau hơn 7 tiếng tạm ngừng.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Oct 07 2022
Updated Oct 07 2022
2 min read
Amber media

Related Posts