thumbnail

Ngày 14/9, theo Coindesk, BNB Chain, blockchain của sàn giao dịch Binance thông báo hợp tác với Google Cloud để hỗ trợ sự phát triển của Web3 và các dự án startup blockchain. 

Nhờ mối hợp tác này, dự án trên BNB Chain hiện có thể tiếp cận với cơ sở hạ tầng của Google Cloud. Trong đó bao gồm tính năng phân tích dữ liệu on-chain và thông tin mã hóa thông qua Google Cloud. 

coin98
Chương trình thúc đẩy phát triển startup của BNB Chain

Khoảng 150 dự án phát triển trong chương trình ươm mầm của BNB sẽ được tiếp cận chương trình hỗ trợ startup của Google. Chương trình này sẽ cung cấp nguồn vốn để các dự án giai đoạn đầu có thể triển  khai và phát triển trong 2 năm. 

Thêm vào đó, nhà phát triển sẽ có thể tiếp xúc với các chuyên gia tại Google, những người có chuyên môn cao trong lĩnh vực AI, trí tuệ nhân tạo, phân tích số liệu. 

“Google Cloud là một nền tảng Web3 tốt và đã làm rất nhiều để phát triển Web3. Điều này rất quan trọng để chúng tôi có thể chọn người đồng hành có cùng “DNA” và tầm nhìn,” Gwendolyn Regina, Giám đốc đầu tư của BNB Chain. 

Quyết định hợp tác với BNB Chain nằm trong chương trình tiếp cận vào thế giới Web3 của Google. Đầu năm 2022, Google Cloud đã triển khai dịch vụ phát hiện phần mềm độc hại crypto mining và thành lập Đội ngũ Tài sản mã hóa. 

Đọc thêm: BNB Chain triển khai zkBNB Testnet

0
0
icon0
iconicon