Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BNB Chain hỗ trợ Kazakhstan phát hành CBDC

Thông tin về CBDC đánh dấu quan hệ ngày càng mật thiết giữa Binance và chính quyền Kazakhstan.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 27 2022
Updated Dec 05 2023
Amber media