Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BNB Chain hợp tác Google Cloud phát triển web3 và blockchain

Ngày 14/9, theo Coindesk, BNB Chain, blockchain của sàn giao dịch Binance thông báo hợp tác với Google Cloud để hỗ trợ sự phát triển của Web3 và các dự án startup blockchain. 
Amber avatar
immihu.web3
1 min read
Published Sep 14 2022
Updated Dec 05 2023
Amber media