Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BNB Chain ra mắt Sidechain - Tham vọng trở lại làm bá chủ?

Nhằm nhấn mạnh vào tầm quan trọng của BNB, BNB Chain cho biết họ đang có kế hoạch ra mắt Sidechain nhằm giảm đi áp lực lên mạng lưới này.
Amber avatar
quangvo
Published Mar 28 2022
Updated Jul 25 2022
5 min read
Amber media

Related Posts