Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Brazil thu thuế các giao dịch tiền điện tử

Cơ quan Doanh thu Liên bang của Brazil yêu cầu nhà đầu tư phải trả thuế đối với các giao dịch tiền điện tử dù họ không giao dịch thông qua tiền fiat của Brazil.
Amber avatar
kaylin
Published May 25 2022
Updated Aug 15 2022
3 min read
Amber media

Related Posts