Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BTC có tín hiệu nguy hiểm trên khung ngày

BTC đang tiếp cận và nằm ở vùng Dow giảm khung Ngày, đây là vùng giá tập trung rất đông phe Bán, vì vậy BTC đang gặp khó khăn trong việc phá vỡ vùng giá này.
Published Feb 10 2022
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts