Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BTC khả năng sideways trong tháng 2 - Cơ hội gom hàng sóng tăng sắp tới?

Mình nghĩ giai đoạn 1 - 2 tuần tới sẽ là giai đoạn sideways ở quanh range giá $32,000 - $40,000 trước khi có phản ứng và phe Mua đẩy lên.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Jan 30 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media