Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cá Voi Ethereum chọn nắm giữ ETH khi DeFi ngày càng bùng nổ

Kể từ khi giá Ethereum (ETH) đạt mức ATH mới trên $2,000 vào tháng trước, số lượng ví nắm giữ 10,000 ETH trở lên hầu như không thay đổi.
Amber avatar
alice
Published Mar 19 2021
Updated Aug 03 2022
3 min read
Amber media

Related Posts