Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cá voi nạp lượng lớn Bitcoin lên các sàn phái sinh

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, trong tháng 9, các nhà giao dịch liên tiếp gửi số lượng lớn Bitcoin lên các sàn giao dịch phái sinh. Hành động này được cho là dấu hiệu Bitcoin sắp hình thành đáy tạm thời.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Sep 08 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media