Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

"Cá voi" trên Solend xuất hiện trở lại với động thái bất ngờ

"Cá voi" trên Solana sắp bị thanh lý vào tuần trước đã bắt đầu chuyển tiền trong ví để giảm thiểu rủi ro đến giao thức Solend.
Amber avatar
quynhnguyen
4 min read
Published Jun 21 2022
Updated Dec 18 2023
Amber media