Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Các NFT marketplace trên Optimism và Arbitrum đồng loạt đóng cửa

Ngày 24/11, dự án NFT marketplace Quix trên Optimism và Stratos trên Arbitrum đồng loạt thông báo đóng cửa. Theo đó, người dùng của hai nền tảng này sẽ được chuyển hướng sang OpenSea trong thời gian tới.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Nov 24 2022
Updated Nov 22 2023
Amber media