Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sau nâng cấp Dencun, Ethereum cần làm gì tiếp theo?

Vitalik Buterin cho rằng các rollup cần phải mở rộng nội bộ để xử lý hoạt động gia tăng và ngăn chặn phí gas tăng cao. Việc song song hóa thông qua EIP-648 có thể cho phép các giải pháp Layer 2 xử lý nhiều giao dịch đồng thời hơn.
Amber avatar
Do Quyen
3 min read
Published Mar 29 2024
Updated Mar 30 2024
ethereum sau nâng cấp dencun

Trong bài blog vào 28/03/2024, Vitalik Buterin kêu gọi hành động sau khi hard fork Dencun diễn ra vào đầu tháng 03. Hard fork Dencun đã giới thiệu một cải tiến quan trọng được gọi là EIP-4844 nhằm mục đích giảm đáng kể phí giao dịch cho các Layer 2.

Vitalik lưu ý rằng mặc dù hard fork đã thành công trong việc giảm chi phí giao dịch cho các rollup nhưng điều này cũng dẫn đến một số thách thức.

"Phí gas tăng mạnh khiến chúng ta nhận thức được rằng không gian dữ liệu của Ethereum không phải là thứ duy nhất cần được mở rộng, các rollup cũng cần được mở rộng nội bộ."
Vitalik chia sẻ

Giải pháp mà Vitalik tập trung vào khái niệm Parallel Execution, cho phép các giải pháp Layer 2 xử lý nhiều giao dịch hoặc tác vụ tính toán cùng một lúc, thay vì tuần tự.

ethereum rollups cần được mở rộng nội bộ
Ethereum rollups cần được mở rộng nội bộ

Vitalik còn đề xuất thêm về các bản rollups có thể được hưởng lợi từ việc triển khai chiến lược Parallel Execution giống như các chiến lược được đề xuất trong EIP-648, cho phép mô hình xử lý song song diễn ra trên nhiều giao dịch trong EVM, tăng khả năng mở rộng.

advertising

Mở rộng quy mô vốn là vấn đề nan giải đối với Ethereum trong vài năm trở lại đây. Các nhóm phát triển và các công ty khởi nghiệp đã đưa ra vô số phương pháp tiếp cận khác nhau để giải quyết vấn đề, cả cấp độ giao thức và thông qua hệ thống các lớp.

Các nâng cấp mở rộng chính đang được phát triển song song. Đầu tiên là EIP-4844 hay proto-danksharding, tiền thân của sharding, được triển khai gần đây. Nó giới thiệu data blobs, giúp tăng lượng dữ liệu mà các khối Ethereum có thể giữ, từ đó giảm chi phí cho Layer 2.

Tiếp theo là sharding, được phát triển từ năm 2017 bởi Vitalik Buterin và sẽ được triển khai trong tương lai. Nó liên quan đến việc chia tách blockchain Ethereum để các nhóm validator phụ chỉ chịu trách nhiệm cho một phần nhỏ của tổng dữ liệu.

Một đề xuất khác là proposer builder separation - PBS. Khái niệm này có thể tách biệt công việc xây dựng khối cường độ cao khỏi việc xác thực khối thụ động. Đảm bảo đủ số lượng validator để phân quyền và lấy mẫu tính khả dụng của dữ liệu trên mạng ethereum sau khi phân chia.