Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ethereum đạt 1 triệu validator, cộng đồng cho là “...hơi nhiều”

Mặc dù nhiều validator hơn đồng nghĩa với bảo mật cao hơn, nhưng các thành viên trong cộng đồng ETH cho rằng quá nhiều validator có thể gây ra vấn đề.
Amber avatar
Ly Mai
2 min read
Published Mar 28 2024
Updated Mar 28 2024
ethereum đạt 1 triệu validator

Vào ngày 28/03/2024, bảng theo dõi tiến độ staking trên Ethereum của Dune Analytics cho thấy mạng lưới này đã đạt cột mốc 1 triệu validator. Con số này đã nâng tổng lượng ETH được stake lên 32 triệu, với giá trị tương đương khoảng 114 tỷ USD và chiếm 26% tổng nguồn cung.

Dữ liệu cũng cho thấy khoảng 30% ETH được stake thông qua pool của Lido, một nền tảng liquid staking phổ biến nhất hiện nay trên Ethereum.

stake ethereum dune analytics
Tiến độ staking trên Ethereum. Nguồn: Dune Analytics

Các validator đảm bảo tính bảo mật của blockchain bằng cách giám sát mạng lưới để ngăn chặn các giao dịch độc hại, chẳng hạn như chi tiêu gấp đôi (double spending), tức là chi tiêu cùng một loại tiền tệ hai lần.

Mặc dù theo lý thuyết, số lượng validator càng lớn có thể tăng độ bảo mật cho blockchain, nhưng một số thành viên cộng đồng cho rằng quá nhiều validator có thể gây ra vấn đề.

Gabriel Weide, người vận hành một staking pool, cho rằng quá nhiều validator có thể dẫn đến “giao dịch thất bại”.

advertising

Vào ngày 27/03/2024, đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin đã đề xuất xử phạt những validator tương ứng với tỷ lệ thất bại trung bình của họ. Nhằm mục đích cải thiện tính phân quyền của mạng lưới.

Với mỗi lượt được tham gia xác thực và tạo khối, nếu validator thất bại càng nhiều thì mức hình phạt sẽ càng cao hơn. Theo Buterin, phương pháp này có thể sẽ làm giảm lợi thế của người stake lượng lớn ETH so với người stake ít ETH hơn.