Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cardano - Ethereum USDC Bridge chính thức được triển khai

Mới đây, Cardano-Ethereum USDC Bridge đã chính thức được hoạt động và cho phép người dùng luân chuyển USDC trên hai mạng lưới này.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published May 29 2022
Updated Dec 07 2023
Amber media