Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Coin98 Labs tung ra Baryon Network, nền tảng DeFi mới trên BNB Chain

Coin98 Labs mới đây đã ra mắt nền tảng DeFi mới trên mạng lưới BNB Chain có tên gọi là Baryon Network, trong đó bao gồm 3 dịch vụ chính swap, farm và stake.
Amber avatar
quynhnguyen
4 min read
Published Jul 27 2022
Updated Dec 06 2023
Amber media