Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Coinbase triển khai công cụ đăng ký bầu cử tại Mỹ

Sàn giao dịch crypto Coinbase đã triển khai cổng đăng ký phiếu bầu cử như một phần của sáng kiến ​​giáo dục chính sách tiền điện tử.
Amber avatar
quynhnguyen
4 min read
Published Aug 26 2022
Updated Jan 12 2024
Amber media