Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CoinMarketCap ra mắt tính năng theo dõi tài sản dự trữ của sàn giao dịch crypto

Ngày 22/11, CoinMarketCap công bố tính năng mới theo dõi bằng chứng dự trữ của các sàn giao dịch crypto trong thị trường tiền mã hóa.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Nov 22 2022
Updated Nov 23 2022
3 min read
Amber media

Related Posts