thumbnail

Ngày 30/8, Compound Finance, nền tảng cho vay trên Ethereum đã triển khai một đề xuất nâng cấp.Tuy nhiên, đoạn code đã xuất hiện một số lỗi làm đóng băng số Ethereum trên nền tảng. 

Sự cố này khiến người dùng vay hoặc cho vay cETH (Compound ETH) không thể truy hồi được giao dịch của mình. Điều này khiến người dùng không thể vay hoặc rút tài sản thế chấp. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể trả nợ và thêm tài sản thế chấp vào các vị thế ở các tài sản khác để tránh bị thanh lý. 

Theo thông báo chính thức từ Compound, đoạn code lỗi đã khiến frontend của giao thức ngừng hoạt động tạm thời. 

“Tài sản sẽ không gặp nguy hiểm. Dường như cần 7 ngày để tính năng của cETH hoạt động trở lại bình thường. Một số đề xuất khác cần được đưa ra để khắc phục tình hình.”, Robert Leshner, co-founder Compound cho biết trên Discord . 

coin98
Dự án Compound Finance

Các đề xuất quản trị sẽ thêm vào để đảo ngược nguồn cung cấp dữ liệu giá trước đây. Cập nhật này sẽ cần 7 ngày để có hiệu lực. Người dùng sẽ không thể vay hay rút tài sản thế chấp của mình. 

Compound Finance hiện đang là dự án cho vay lớn thứ 3 trên thị trường hiện nay với 2.71 tỷ USD tài sản được khóa trên nền tảng. (Theo DefiLlama)

0
0
icon0
iconicon