Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vitalik xả gần 4 triệu USD Ethereum sau khi FTX đệ đơn phá sản?

The Theblock, một ví được cho là có liên quan đến nhà sáng lập Ethereum đã bán 3,000 ETH trong 24h sau khi sàn FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Nov 14 2022
Updated Dec 08 2023
Amber media