Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CreatorDAO hoàn thành vòng gọi vốn 20 triệu USD

CreatorDAO, tổ chức phi tập trung hỗ trợ tài chính và công nghệ cho các nhà sáng tạo, đã huy động thành công vòng tài trợ hạt giống trị giá 20 triệu USD.
Amber avatar
immihu.web3
3 min read
Published Aug 10 2022
Updated Jan 08 2024
Amber media