Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Crypto.com nhận được giấy phép quan trọng tại Hàn Quốc

Sàn giao dịch Crypto.com đã đạt được cột mốc quan trọng về mặt pháp tại Hàn Quốc thông qua thương vụ mua lại hai công ty crypto ở quốc gia này.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Aug 08 2022
Updated Jan 18 2024
Amber media