Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CZ cảnh báo thủ đoạn hack nhắm vào người dùng sàn giao dịch

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance khuyên người dùng không tải các file lạ để bị tránh nhiễm mã độc và hack mất tài sản.
Amber avatar
uyntran.web3
4 min read
Published Dec 08 2022
Updated Nov 29 2023
Amber media