Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CZ - CEO Binance cho rằng DEX sẽ vượt qua CEX trong tương lai

Trong một buổi phỏng vấn, Changpeng Zhao, nhà sáng lập của sàn giao dịch lớn nhất Binance đã dự đoán rằng tài chính phi tập trung (DeFi) và các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ lấn át các sàn giao dịch tập trung (CEX) trong dài hạn.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jul 11 2022
Updated Nov 29 2023
Amber media