Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CZ gọi tên Coinbase và Grayscale

Cuộc chiến giữa các sàn giao dịch tiếp tục diễn ra khi Changpeng Zhao nhắc đến Coinbase cùng với Grayscale. 
Amber avatar
immihu.web3
Published Nov 23 2022
Updated Nov 23 2022
2 min read
Amber media

Related Posts