Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CZ quyết định bán toàn bộ FTT đang nắm giữ

CZ, founder của Binance cho biết Binance sẽ bán tất cả số FTT đang nắm giữ. Điều này khiến giá token FTT sụt giảm mạnh sau vài phút.
Amber avatar
immihu.web3
Published Nov 06 2022
Updated Nov 07 2022
2 min read
Amber media

Related Posts