Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CZ yêu cầu sự minh bạch từ Terra

CZ cho biết một số ý kiến cá nhân về “drama” Luna và UST. CZ cũng đặt ra câu hỏi về tính minh bạch cũng như vị trí của số Bitcoin trong quỹ Terra hiện tại.
Amber avatar
immihu.web3
Published May 14 2022
Updated Sep 13 2022
3 min read
Amber media

Related Posts