Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

DAO Maker ra mắt DAO Pad và triển khai SHO Cere Network

DAO Maker đã thông báo sắp ra mắt nền tảng multi-investment DAO Pad và SHO của Cere Network là dự án đầu tiên trên nền tảng này.
Amber avatar
alice
Published Mar 19 2021
Updated Aug 03 2022
4 min read
Amber media

Related Posts