Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Điều gì xảy ra với Dogecoin nếu CEO Twitter từ chức?

Ngày 19/12/2022, Elon Musk, ông chủ Twitter đã thực hiện một cuộc khảo sát về việc ông có nên từ chức CEO Twitter hay không.
Amber avatar
thuyenpna
Published Dec 22 2022
Updated Dec 23 2022
5 min read
Amber media

Related Posts