Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích DOGE - DOGE sẽ được dùng trong thanh toán NFT?

Markus - đồng sáng lập Dogecoin đã chỉ ra tầm quan trọng của việc hoàn thành cầu nối Ethereum - Dogecoin để có thể tích hợp được với các nền tảng NFT.
Published Oct 01 2021
Updated Aug 01 2022
4 min read
Amber media

Related Posts