Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Domino's Pizza trả lương cho nhân viên bằng Bitcoin

Một nhà nhượng quyền của Domino’s Pizza ở Hà Lan đã thông báo rằng nhân viên của họ sẽ có quyền lựa chọn được trả bằng Bitcoin.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published May 23 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts