Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Elon Musk nói về rủi ro suy thoái và thỏa thuận với Twitter

Elon Musk - doanh nhân, tỷ phú có tầm nhìn xa trông rộng đã dự báo về cuộc suy thoái có thể xảy ra ở Mỹ và lên tiếng về cam kết về thương vụ 44 tỷ USD của Twitter Inc.
Amber avatar
kaylin
5 min read
Published Jul 11 2022
Updated Dec 21 2023
Amber media