Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Elon Musk từ chức CEO Twitter?

Ngày 18/11, Elon Musk mở cuộc khảo sát về việc có nên từ chức CEO Twitter hay không khiến cộng đồng tiền mã hóa không khỏi bất ngờ. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn phiếu bầu đều đồng tình với quyết định của ông.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published Dec 19 2022
Updated Dec 21 2023
Amber media