Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Elon Musk ủng hộ nền tảng web phi tập trung trên Dogecoin?

Trong chủ đề thảo luận liên quan đến các web phi tập trung, Elon Musk đã bày tỏ sự ủng hộ đối với web phi tập trung trên Dogecoin.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Jun 11 2022
Updated Dec 21 2023
Amber media