Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Vitalik Buterin công bố năm giai đoạn tiếp theo của Ethereum sau The Merge

Sau The Merge, Vitalik Buterin đã cập nhật một số thay đổi lớn trong kế hoạch phát triển của Ethereum. 
Avatar
immihu.web3
Published Nov 05 2022
Updated Nov 07 2022
2 min read
thumbnail

Sau The Merge, Vitalik Buterin đã cập nhật một số thay đổi lớn trong kế hoạch phát triển của Ethereum. 

Hôm nay (5/11), Vitalik Buterin, founder của Ethereum đã đưa ra bản roadmap mới của Ethereum. Trong bản roadmap này, nhà sáng lập Ethereum đã đưa ra một số giai đoạn mới cũng như các cột mốc cụ thể hơn trong từng giai đoạn.

Đây là phiên bản cải tiến của quá trình nâng cấp Ethereum về khả năng mở rộng. Một trong những điểm đáng chú ý chính là Vitalik bổ sung thêm một giai đoạn gọi là “The Scourge”.

coin98
Roadmap mới của Ethereum

Quá trình nâng cấp hiệu suất và khả năng mở rộng của Ethereum gồm 6 giai đoạn: The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge và The Splurge. Trong đó, The Merge, giai đoạn đầu tiên, đã hoàn thành vào tháng 9 giúp Ethereum chuyển đổi cơ chế đồng thuận từ proof-of-work sang proof-of-stake.

The Surge sẽ cải thiện hiệu suất của mạng lưới bằng cách nâng tốc độ giao dịch của Ethereum từ 20 TPS lên 100,000 TPS (giao dịch mỗi giây). Tiếp theo, The Scourge, giai đoạn mới được thêm vào, sẽ đảm bảo tính trung lập và công bằng của giao dịch. Điều này có thể giải quyết vấn đề MEV bot hiện tại của Ethereum.

coin98
Roadmap cũ của Ethereum

MEV hay miner-extractable value là minh chứng về quyền hạn của miners và những tác động xấu của nó đến mạng lưới blockchain nói chung và người dùng DeFi nói riêng. Điều này gây ra một số hậu quả như arbitrage, front-running… MEV bot đã khiến người dùng mất hàng triệu USD. Có lẽ điều này đã khiến đội ngũ Ethereum bận tâm và đưa ra cập nhật mới này vào kế hoạch. 

Ngoài ra, một điểm đáng nói chính là The Verge. Giai đoạn này sẽ chú trọng hơn vào việc xác minh người dùng trên Ethereum mainnet cùng với một số cải thiện về khả năng mở rộng. Cuối cùng The Purge và The Splurge sẽ xoay quanh việc tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và giúp Ethereum trở thành sản phẩm đại chúng. 

Đọc thêm: 6 lý do CEO Binance đầu tư 500 triệu USD vào Twitter.

RELEVANT SERIES