Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ethereum cán mốc 25 tỷ USD doanh số bán NFT cao nhất mọi thời đại

Ethereum là blockchain dẫn đầu với doanh thu bán NFT cao nhất mọi thời đại, cán mốc 25 tỷ USD. Con số này vượt xa các blockchain khác như Solana, Polygon,...
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Jun 01 2022
Updated Nov 21 2023
Amber media