Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ethereum PoW bắt đầu hoạt động ngay sau The Merge

Ngày 13/9, đội ngũ Ethereum Proof-of-Work (ETHW) thông báo trên Twitter sẽ khởi chạy hard fork vào ngày 15/9, ngay khi The Merge kết thúc.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Sep 13 2022
Updated Dec 07 2023
Amber media