Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ether.fi tiếp tục dẫn đầu mảng liquid restaking với TVL hơn 3.8 tỷ USD

Ether.fi tiếp tục dẫn đầu thị trường liquid restaking tính theo tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) với 3.8 tỷ USD, chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng 13 tỷ USD TVL của EigenLayer.
Amber avatar
Viet Mai
1 min read
Published Apr 10 2024
Updated Apr 11 2024
etherfi

Ether.fi tiếp tục dẫn đầu thị trường liquid restaking, quản lý hơn 1.07 triệu ETH từ tiền gửi của người dùng, tương đương với khoảng 3.8 tỷ USD. Giao thức này hỗ trợ người dùng thu về lợi nhuận từ restaking thông qua EigenLayer.

Liquid restaking (LRT) của Ether.fi đã có mức tăng trưởng đáng chú ý trong năm 2024, chủ yếu nhờ lượng tiền gửi tăng lên trong EigenLayer.

Ether.fi hiện đang là giao thức dẫn đầu với 3.8 tỷ USD TVL trong lĩnh vực liquid restaking Ethereum. Trong khi đó, các nền tảng khác cũng đang cạnh tranh gắt gao phía sau Ether.fi bao gồm Renzo, Puffer và Kelp với tổng giá trị tài sản bị khóa lần lượt là: 2.9 tỷ USD, 1.4 tỷ USD, 840 triệu USD.

tvl của các giao thức lrt
TVL của các giao thức liquid restaking Ethereum. Nguồn: The Block.
advertising

Restaking là quá trình tái sử dụng các token đã được stake trong một giao thức để stake một lần nữa trong giao thức khác, mà không cần rút chúng khỏi giao thức ban đầu.

Liquid Restaking là cách mà người dùng có thể restake Liquid Staking Token (LST) nhận được từ các dự án Liquid Staking như RocketPool để nhận thêm phần thưởng và EigenLayer Points.

Liquid Restaking là lựa chọn lý tưởng cho người dùng thông thường nhờ vào ưu điểm lớn của nó. Người dùng có thể tái restake LST mà không cần phải hiểu sâu về công nghệ hay cách vận hành Node như Native Restaking.