Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Facebook và Twitter sẽ sớm lỗi thời vì công nghệ blockchain?

Sự phát triển và mở rộng của blockchain đã nhanh chóng được ứng dụng vào lĩnh vực truyền thông xã hội. Trước làn sóng bùng nổ của giải pháp công nghệ này, nhiều nhà phân tích cho rằng Facebook & Twitter sẽ sớm lỗi và nhường chỗ cho Web3.
Amber avatar
quynhnguyen
6 min read
Published Aug 23 2022
Updated Dec 21 2023
Amber media